Typy firem v Anglii

Podle anglického práva rozeznáváme tyto typy obchodních společností:

• Ltd. (Limited Company)
• LP (Limited Partnership)
• LLP (Limited Liability Partnership)

 

Ltd. (Limited Company) – Z hlediska právní formy tak z daňového hlediska bychom mohli anglickou společnost Ltd. (Limited Company) přirovnat k české akciové společnosti.

Kromě právní formy Ltd. rozeznáváme podle anglického korporátního práva i LP (Limited Partnership), která je obdobou komanditní společnosti. Často zakládáním formou společnosti je LLP (Limited Liability Partnership), jejíž výhodou je hlavně omezené ručení pro všechny společníky a taktéž i daňová transparentnost, což znamená, že společnost nepodléhá zdanění na úrovni společnosti (společnost jako taková neplatí daň z příjmu).

Z hlediska srovnání bychom ji mohli přirovnat k veřejné obchodní společnosti. Jelikož LLP nemá kapitál, nemá ani akcionářů.

Takový typ společnosti však má členy partnerství. Zakládají ji minimálně dva členové a mohou to být tak fyzické i právnické osoby.

Společnost má povinnost vést účetnictví a audit je nutný pro střední a velké podniky.

Každý typ anglické společnosti musí v obchodním jménem obsahovat zkratku právní formy obchodní společnosti (a tedy Ltd., LP nebo LLP).

Ochranná známka v ČR

Ochranná známka představuje slovní, obrazové, prostorové nebo kombinované označení. Takový typ označení musí být schopen rozlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků a služeb osoby další. Hlavním znakem ochranné známky tedy musí být její odlišovací schopnost. Ne každé označení, které osoby při obchodním nebo jiném styku používají, mohou být registrovány jako ochranné známky. Zákon nám přesněji specifikuje tzv. výluky (výjimky) těch označení, které jako ochranné známky nemohou být zapsány. Jde například o takové označení, které nesplňují požadavek odlišovací způsobilosti, označení obsahující názvy států, označení druhu výrobků nebo služeb, obecně známé zeměpisná označení, klamavé označení, označení totožná s již jinou zapsanou a registrovanou ochrannou známkou jiné osoby.
K platnosti ochranné známky se vyžaduje její registrace na úřadu. Žádost o zápis ochranné známky může podat tak právnická i fyzická osoba, respektive zástupce takové osoby. V případě, že žádost podává zástupce, musí se prokázat platným plnou mocí.

Zápisem do rejstříku ochranných známek nabývá vlastník ochranné známky výlučné právo na její používání v obchodním jakož i v běžném styku. Žadatel se může rozhodnout pro národní, mezinárodní nebo evropskou ochrannou známku. Platnost ochranné známky je 10 let od data podání přihlášky ochranné známky na úřad. Samozřejmě, že tato lhůta není konečná. V případě zájmu majitele ochranné známky je možné na základě podané žádosti registraci prodloužit o dalších 10 let. Tato žádost musí být na úřadu podána v zákonem stanovené lhůtě.

Konflikt s dříve zapsanými ochrannými známkami

Častým problémem při registrace ochranné známky bývá problém totožnosti nebo podobnosti navrhovaného označení a již zapsaného označení v rejstříku ochranných známek. Přihlašovatel by si na začátku měl udělat tzv. rešerše, kterým zjistí, zda se jeho přihlašovací označení již neshoduje se zapsanou ochrannou známkou. Rešerše na zapsal způsobilost zkoumá totožnost nebo podobnost označení ve stejné třídě zboží nebo služeb. Slovní označení lze považovat za shodné, pokud se přesně shoduje v počtu a ve stejném pořadí písmen nebo číslic, přičemž označení, které se liší pouze v typu a velikostí písma se rovněž považují za shodné. Nemusí to však platit v případě například specifického druhu písma. V případech, kdy půjde o posouzení totožnosti černobílých označení s barevnými, se za shodné budou považovány pouze takové, ve kterých rozdíl v barvě bude možné považovat za nepatrný a pro průměrného spotřebitele téměř neznatelný. Stejný přístup platí i pro posouzení označení ve stupních šedi a barevné verze.

V případě podání přihlášky, která obsahuje totožné nebo podobné označení jako to, které již zapsané je, bude přihláška ochranné známky úřadem zamítnuta a registrační správní poplatky nebudou moci být vráceny.

StatoilHydro Deutschland GmbH

StatoilHydro Deutschland GmbH mit Sitz in Emden ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Norwegischen Energieversorger StatoilHydro ASA. Mit 30.000 Mitarbeitern und Niederlassungen in über 40 Ländern ist StatoilHydro einer der größten Erdölexporteure in der Welt und einer der prominentesten Erdgasproduzenten auf dem europäischen Gasmarkt.
Netzbetreiber StatoilHydro Deutschland GmbH stellt seinen Kunden mit Kapazitäten für den Transport von Erdgas. Ihr Transportnetz 341 Kilometer lang und verläuft von Dornum über Etzel nach Steinitz in Sachsen-Anhalt.
StatoilHydro Deutschland GmbH  hat mit den Betreibern der Internet-Plattform „Marktgebiete.com, ONTRAS – VNG Gastransport, EWE Netz, Erdgas Münster Transport, Gasunie Deutschland Transport Services, DONG Energy Pipelines und RWE Transportnetz Gas eine Kooperation vereinbart.
Fünf Betreiber von Transportnetzen für Erdgas wollen noch in diesem Jahr ihre Marktgebiete für H-Gas zusammenlegen. Es handelt sich um die Wingas Transport, die Ontras – VNG Gastransport und die Gasunie Deutschland mit StatoilHydro Deutschland und Dong Energy Pipelines. Die drei Letztgenannten haben bereits seit August 2006 ein gemeinsames Marktgebiet in Norddeutschland.